وبگاه اطلاع رسانی رسمی بیستمین

جشنواره فیلم فجر مشهد

۱۶ سال یار و همراه رسانه ای سینمادوستان خراسانی

فیلم های شاخص نبود

   ۴۷۴
نمی دونم این انتخاب ها بر چه اساسی بوده اما فکر نمیکنید از فیلم های شاخص تری هم میتونستید استفاده کنید که حداقل کمی از سطح توقع مردم را مجاب میکرد؟ جشنواره امسال در مشهد در حدی نبود که انتظار میرفت جدول پخش کاملی نداشت و این اصلا برای شهر مشهد جالب نبود!

فیلم های شاخص نبود

   ۴۵۷
نمی دونم این انتخاب ها بر چه اساسی بوده اما فکر نمیکنید از فیلم های شاخص تری هم میتونستید استفاده کنید که حداقل کمی از سطح توقع مردم را مجاب میکرد؟ جشنواره امسال در مشهد در حدی نبود که انتظار میرفت جدول پخش کاملی نداشت و این اصلا برای شهر مشهد جالب نبود!